Cantina Mustallar

A Torre de Quindous

A Torre de Quindous

En Quindous temos que ver a torre fortaleza que pertenceu á dinastía dos señores de Quindós, fundada no século XV por Don Paio Quindós, e herdada por Don Suero Fernández Quindós que preiteou con Don Pedro Osorio, señor de Cervantes. O apelido deu nome á casa e á parroquia.

O pazo ten planta rectangular, con dúas torres cilíndricas que flanquean a porta principal sobre a que se exhibe o escudo heráldico. Ten un aspecto sobrio, con pequenas ventás e múltiples troneiras nas caras posteriores do edificio, e posúe un amplo patio interior de servizo formado polas catro caras edificables do edificio.

A torre é propiedade privada, non se pode visitar o seu interior e o seu grao de deterioro avanza desde que non se habita, pero aínda conserva algunhas pinturas murais nas paredes.

A igrexa parroquial estaba unida ao pazo pois foi a capela do mesmo.