Cantina Mustallar

Balouta

Balouta

Balouta é outro dos lugaresque cómpre ver na serra de Ancares. Un núcleo compacto como todos os da alta montaña, que tiña moitas pallozas (para mostra as fotografías de mediados do século pasado que se expoñen no único bar do lugar), cos anos o lugar sufriu un importante deterioro debido á destrución de varias pallozas e tamén á contricción de casas pouco acordes coa tipoloxía da zona…